top of page

Ja! Ouders!

Vanaf het eerste prille verlangen ben je ouder, laat dit jullie verwarmen.

1 op 6 koppels ondervindt problemen om kinderen te krijgen.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert subfertiliteit als
'het ontbreken van conceptie na minimaal 12 maanden van onbeschermde geslachtsgemeenschap'.

 

De laatste jaren wordt er een enorme stijging waargenomen van het aantal fertiliteitsbehandelingen. 

 

Vanuit de Hoge Gezondheidsraad werd beslist dat de termijn om te starten met enige vorm van fertiliteitsbehandeling verlaagd wordt van 2 naar 1 jaar. Mede deze tijdsdruk, maar ook de druk door de media, de omgeving en de medische wereld doen de stress rond zwanger worden stijgen.

Wanneer je al een eindje probeert zwanger te worden en het lukt maar niet

kan dit je heel wat stress doen ervaren. Je krijgt te horen dat er geen medische oorzaak te vinden is, waardoor de machteloosheid de kop op steekt. Continu stress heeft een enorme impact op fertiliteit.


85% van de vrouwen wordt spontaan zwanger binnen het eerste jaar.
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de overige 15% zwanger wordt in het tweede jaar indien er geen medische verklaring wordt gevonden.

Belangrijk om weten is dat een medische behandeling niet meer kans heeft op slagen dan afwachten, indien er geen medische oorzaak is voor het niet zwanger worden. Hierdoor onderschat je je eigen kans.

Er zijn heel wat factoren die een gunstige invloed kunnen hebben op het tot stand komen van een gezonde zwangerschap.
De sterkte van de zorgsamenwerking is het feit dat al deze factoren vervat zitten onder één noemer:
Complement. 

Complement wil inzicht geven in het belang van een evenwicht tussen lichaam en geest en wat men hier zelf aan kan bijdragen. 

Het gevoel zelf iets te kunnen ondernemen

zorgt ervoor dat het machteloos gevoel afneemt en bijgevolg de kans op depressie verlaagt.


Deze zorgsamenwerking richt zich enerzijds op mensen met een kinderwens die hun lichaam willen voorbereiden op een zwangerschap, en anderzijds op die mensen die een vruchtbaarheidsbehandeling aanvangen of er midden in zitten.


We willen niet de intentie hebben om een eventueel medisch traject te gaan vervangen, maar we beogen wel een ondersteuning binnen de medische behandeling. We reiken technieken aan om de ouder(s) met kinderwens zelf actief veranderingen te doen aanbrengen in hun levensstijl waardoor het lichaam een homeostase ervaart en er meer innerlijke rust ervaren wordt.

We streven ernaar om het lichaam zo optimaal voor te bereiden op een zwangerschap door stress te reduceren en het lichaam zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

bottom of page