erol-ahmed-aIYFR0vbADk-unsplash.jpg

De missie van de zorgsamenwerking Complement bestaat erin om een breed vangnet te vormen voor ouders met een kinderwens.

We willen het zorgaanbod verbreden door complementair bepaalde disciplines toe te voegen aan het bestaande medische aanbod.

We bewerkstelligen dit door op een integere en ethische wijze de professionele krachten te bundelen om gericht te kunnen doorverwijzen, en elkaar aan te vullen​, in het belang van de ouders met een kinderwens en hun specifieke behoefte.

Door regelmatig te overleggen benaderen we de persoon en hun verhaal op een unieke manier.

Bloem_complement_wit.png

We vertrekken vanuit de kracht die uitgaat van de persoon zelf,

waardoor verbinding de belangrijkste factor is tijdens het behandelplan.

Bloem_complement_wit.png

Doorheen deze rollercoaster van emoties tijdens het traject is er professionele begeleiding mogelijk, zowel via emotionele begeleiding als binnen een complementair zorgaanbod.

We houden rekening met zowel fysieke als psychische klachten die de ouder met een kinderwens wankel doen voelen.

Om het delicate traject van de ouder met een kinderwens te ondersteunen vinden wij het belangrijk om via een holistische aanpak hulp te bieden, te sensibiliseren en informeren waar nodig.

niti-k-Ie430IZPF90-unsplash.jpg